Compile Hugin på Kubuntu

Indledning

Vi vil med denne guide gennemgå installationen af Autopano-sift, Panotools, Hugin og Enblend. Disse programmer bliver brugt til at lave panorama billeder. Guiden er en oversættelse af denne guide “Compile Hugin on Ubuntu” skrevet af Rob Park. Rob Park driver iøverigt en ganske udmærket hjemmeside, som de fotointeresseret bør kigge forbi.

Hvis du bruger Kubuntu, så bør du have opdateret din your sources.list for at få adgang til 3. parts software, der vil gør det lettere at installere pakker som Hugin afhænger af.

Opfylde afhængigheder

Autopano-sift behøver Mono version 1.0 eller højere. Installerer Mono således:

$ sudo apt-get install mono libicu34 \ libglade-cil libgtk-cil libglib-cil libgdiplus

Mange af programmerne afhænger af en del billedebehandlingsprogrammer og deres “development headers”. Du har brug for bibliotekerne til jpeg, png, og tiff bearbejdning, som bliver installeret således:

$ sudo apt-get install lib{jpeg62,png,tiff4}-dev

Panotools og hugin behøver automake og autoconf, de bliver installeret således:

$ sudo apt-get install libtool autoconf automake1.7

Hugin har nogle enkelte afhængigheder, sim inkluderer wxWidgets og boost… Installere dem således:

$ sudo apt-get install libwxgtk2.6-dev wx-common \ libboost-{graph,thread}-dev libgtk2.0-dev g++

Endelig, Enblend afhænger af libtiff4-dev og libboost-dev, men de er allerede blevet installeret ovenover, lad os gå videre..
Autopano-sift

Dette program er det letteste og hurtigste at installere. Først skal du downloade kildekoden til autopano-sift 2.4, og den fil skal du pakke ud. Heldigvis behøver vi ikke at compile kildekoden. Installere autopano-sift på denne måde:

$ tar -zxvf autopano-sift-2.4.tar.gz
$ cd autopano-sift-2.4/bin/
$ sudo cp * /usr/local/bin

Når dette er gjort så kan du starte programmet således:

$ autopanog.exe

Panotools

Først skal vi have kildekoden hevet ud af CVS. Bare tryk enter når den beder dig om kodeordet :

$ cvs -d:pserver:anonymous@panotools.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/panotools login
$ cvs -z3 -d:pserver:anonymous@panotools.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/panotools co libpano

Så skal du compile og installere med følgende kommandoer:

$ cd libpano/
$ ./bootstrap
$ ./configure
$ make
$ sudo make install

Hugin

Installationen af Hugin minder om installationen af Panotools.
Først skal vi have kildekoden hevet ud af CVS. Igen skal du bare tryk enter når den beder dig om kodeordet :

$ cvs -d:pserver:anonymous@hugin.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/hugin login
$ cvs -z3 -d:pserver:anonymous@hugin.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/hugin co hugin

Så skal du compile og installere med følgende kommandoer:

$ cd hugin/
$ ./bootstrap
$ ./configure –with-unicode=yes
$ make
$ sudo make install

Når du skriver make, så tager det lang tid at få compilet Hugin, så lav noget kaffe imens.

Note : Du skal compile Hugin med den samme version af GCC som wxWidgets er blevet compilet med. Der kan opstå fejl når du prøver at starte Hugin op efter endt compiling.

Note : Det er vigtigt at du bruger “-with-unicode=yes” når Hugin skal compiles, da Kubuntu benytter sig af unicode.

Enblend

Så er vi snart færdige. Vi skal nu compile det sidste program. Denne gang er det er det let. Download Enblend 2.5 kildekoden, pak den ud, compile den og installere Enblend : således

$ tar -zxvf enblend-2.5.tar.gz
$ cd enblend-2.5/
$ ./configure
$ make
$ sudo make install

Færdig

Så er vi færdige. Du kan læse på dette link hvorledes du bruger Hugin. God fornøjelse….

Reklamer